Acousto Magnetisch

Onze AM of Acousto magnetische artikelbeveiliging werkt op een frequentie van 58 KHz. 

De antennes van deze systemen zenden signalen uit van 58kHz, gelijk aan de frequentie van het beveilingsetiket of -tag.
 Bij doorgang tussen de antennes, met een etiket of tag, wordt er een verandering in het magnetisch veld (58kHz) geregistreerd.
Deze verandering resulteert in een audio en visueel alarm.
 

AM PLEXI
De AM-technologie heeft verschillende voordelen:

• Het systeem is minder gevoelig aan omgevingsfactoren 

• De poortjes kunnen op vrij grote afstand van elkaar worden geplaatst

• De detectie op zowel tags als etiketten is zeer goed 

• Mogelijkheid tot instellen van interne timer (eco-modus)

• Mogelijkheid tot 'distance maintenance'

AM