Branddetectie

Brandveiligheid is heel belangrijk voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Iedereen wil zo goed mogelijk beschermd zijn tegen brand.
Het is dus van groot belang dat elke risicofactor wordt bekeken. Dan pas kan er een correcte keuze worden gemaakt omtrent welk branddetectiesysteem u gaat gebruiken. 
Alle systemen die Ceulemans Security gebruikt voldoen aan de voorschriften van het BOSEC-certificaat. Dit certificaat fungeert als keurmerk binnen de sector. Het staat garant voor kwaliteit en voor het vervullen van de correcte functies. 
Een branddetectiesysteem heeft als doel een brand zo vroeg mogelijk in zijn beginstadium te detecteren en alarm te geven zodat de geschikte noodmaatregelen ingeleid kunnen worden. Een brandalarmsysteem stelt akoestische en/of visuele signalen in werking om de aanwezigen, die gevaar kunnen lopen tijdens een brand, te waarschuwen.

De branddetectie- en alarmsystemen leiden de volgende acties in:

-   het onmiddellijk doormelden van het brandalarm aan de meldkamer,
-   het verwittigen van de personen belast met het uitvoeren van specifieke opdrachten in geval van brand (interventieploeg),
-   het bevel tot onmiddellijke evacuatie aan alle personen die op een bepaalde plaats in het gebouw verblijven,
-   het automatisch in werking stellen van andere eventuele voorziene brandbeveiligingsuitrustingen.