De Meldkamer

Een permanente monitoring onder een 24/7 supervisie van professionele operatoren. 
Dat is de belofte die Ceulemans Security doet.

Bij inbraak, sabotage of brand zal de meldkamer onmiddellijk een alarm krijgen en een verificatie van dit alarm uitvoeren. De specialisten van onze controleroom, al meer dan 20 jaar expert in hun vak, zullen de alarmmelding bekijken en de gepaste actie ondernemen. Zo zullen zij wanneer het alarm geverifiëerd is direct contact opnemen met de hulpdiensten en u verwittigen indien dit op voorhand werd afgesproken. 

Om de betrouwbaarheid te garanderen stuurt het alarmsysteem minstens 2 testmeldingen per dag naar de meldkamer.
Alleen zo kan u er zeker van zijn dat er steeds iemand paraat staat bij melding van inbraak, paniek, brand, medisch alarm …

Naast het ontvangen van de alarmen kan de meldkamer ook verificaties uitvoeren.
Dit kan gebeuren door middel van inluistering (luisteren wat er in uw huis gebeurt en de aanwezigen toespreken) of aan de hand van videoverificatie (inkijken op de beelden van uw camerabewaking).