Elektro Magnetisch

Onze EM of Elektro magnetische artikelbeveiliging werkt door middel van elektromagnetische golven.  

De antennes van deze systemen zenden signalen uit, wanneer de elektro magnetisch geladen strip de antennes passeert wordt er een alarm getriggerd.
 Bij doorgang tussen de antennes, met een EM ettiket, wordt er een verandering in het magnetisch veld geregistreerd.
Deze verandering resulteert in een audio en visueel alarm.

 
De EM-technologie heeft verschillende voordelen:

• Het systeem is minder gevoelig aan omgevingsfactoren 

• De poortjes kunnen op vrij grote afstand van elkaar worden geplaatst 

• Mogelijkheid tot instellen van interne timer (eco-modus)

• De etiketten zijn practisch onzichtbaar

• Etiketten die niet onderhevig zijn aan de storing veroorzaakt door electrische materialen.