Ondersteuning

Om u nog beter van dienst te zijn kan u hier terecht voor inlichtingen en hulp op afstand.
Voor hulp op afstand gelieve eerst contact op te nemen met onze helpdesk op tel. 03 644 31 21.
Teamviewer Windows
Teamviewer Mac
Software downloads
Handleidingen
 
Wetgeving
De Belgische wetgeving voorziet in duidelijke richtlijnen aangaande camerabewaking. 
Deze omvat enerzijds de wet op de plaatsing van bewakingscamera's en anderzijds de verplichting tot kennisgeving.
De wetteksten zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad kan u hier raadplegen :

 - Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

- Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt

 

Aangifte Privacy Commissie :

Iedereen die een camerabewakingssysteem plaatst moet hiervan aangifte doen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (FR). Naargelang uw eigen situatie dienen meerdere aangiftes te worden uitgevoerd. 
Algemeen : Aangifte dat er camerabewaking plaatsvindt
Personeel : Aangifte van camerabewaking ten overstaan van personen werkzaam op de bewaakte plaats

 

  Verplichte kennisgeving van bewakingscamera’s ten overstaan van tewerkgesteld personeel.

  Aan te raden is deze kennisgeving op te nemen in het Arbeidsreglement(FR)
  Voor personeel reeds in dienst voegt u een bijlage toe aan het reeds uitgereikte arbeidsreglement, steeds schriftelijk en met afgetekend ontvangstbewijs.
  Voor nieuwe aanwervingen zit dusdanig de clausule reeds in het arbeidsreglement verwerkt.

   

    Wettelijk verplichte pictogram voorschriften

   Verschillende formaten en materialen zijn ter beschikking :
   - Vinyl sticker : Zelfklevend, formaat 100 x 150 mm of 200 x 300 mm
   - Polyprop plaat : Plastic plaat, formaat 200 x 300 mm of 400 x 600 mm
   - Aluminium plaat : Formaat 400 x 600 mm

   Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types plaatsen :
   - Niet-besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (omheining, muur, …)
   - Besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang wel wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk. Hier wordt nog een onderscheid gemaakt in:
      - Publiek toegankelijk : bestemd voor gebruik door het publiek, waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt (bv. : winkel,…)
      - Publiek ontoegankelijk : uitsluitend besteld voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers (bewoners, personeel, …) 

   Welk formaat op welke plaats?

   Plaats

   Voorbeelden

   Formaat / Materiaal

   Niet-besloten plaats

   Openbare weg

   Plaat 400 x 600 mm

   Besloten plaats
      - Publiek toegankelijk
      - Niet afgebakend door onroerend bouwwerk

   Oprit Parking

   Plaat 400 x 600 mm

   Besloten plaats
      - Publiek toegankelijk
      - Wel afgebakend door onroerend bouwwerk

   Toegangsdeur winkel

   Plaat 200 x 300 mm

   Sticker 200 x 300 mm

   Besloten plaats
      - Niet publiek toegankelijk

   Privéwoning
   Magazijn van uw winkel
   Personeelsingang

   Sticker 100 x 150 mm

    

   Waar moet ik een pictogram hangen?

   Bij elke mogelijke toegang tot de plaats waar camerabewaking is geplaatst.
   Dit wil zeggen : aan de oprit van de parking, aan elke toegangsdeur, aan elke poort.

   Wat als ik dit niet doe?

   In dit geval riskeert u enerzijds dat uw beelden niet rechtsgeldig zijn en anderzijds dat u aangeklaagd wordt voor inbreuk op de privacy van personen die uw zaak betreden.

   Klik hier om deze pictogrammen te bestellen.