Radio Frequentie

Onze RF of Radio Frequentie artikelbeveiliging werkt op een frequentie van 8.2 MHZ. 
De antennes van deze systemen zenden signalen uit van 8.2 MHz, gelijk aan de frequentie van het beveilingsetiket of -tag.
 Bij doorgang tussen de antennes, met een etiket of tag, wordt er een verandering in het magnetisch veld (8.2 MHz) geregistreerd.
Deze verandering resulteert in een audio en visueel alarm.
 
RF PLEXI
 De RF-technologie heeft verschillende voordelen: 

• Het is de meest gangbare technologie op de markt 

• De investering heeft een hoge return on investment, meestal <1jaar

• Er is een groot aanbod in tags en etiketten

• Optie om de antenne te personaliseren

 In de nabije toekomst mogelijkheid tot: 

• Geïntegreerde klantenteller

• Distance maintenance

RF PLEXI