Wet op de Privacy

De Belgische wetgeving voorziet in duidelijke richtlijnen aangaande camerabewaking. 

Deze omvat enerzijds de wet op de plaatsing van bewakingscamera's en anderzijds de verplichting tot kennisgeving.

De wetteksten zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad kan u hier raadplegen :

- Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
- Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt

 • Aangifte Privacy Commissie :

  Iedereen die een camerabewakingssysteem plaatst moet hiervan aangifte doen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (FR). Naargelang uw eigen situatie dienen meerdere aangiftes te worden uitgevoerd. 
  Algemeen : Aangifte dat er camerabewaking plaatsvindt
  Personeel : Aangifte van camerabewaking ten overstaan van personen werkzaam op de bewaakte plaats

 • Verplichte kennisgeving van bewakingscamera’s ten overstaan van tewerkgesteld personeel.

  Aan te raden is deze kennisgeving op te nemen in het Arbeidsreglement. (FR)
  Voor personeel reeds in dienst voegt u een bijlage toe aan het reeds uitgereikte arbeidsreglement, steeds schriftelijk en met afgetekend ontvangstbewijs.

  Voor nieuwe aanwervingen zit dusdanig de clausule reeds in het arbeidsreglement verwerkt.

 •  Wettelijk verplichte pictogram voorschriften

  Verschillende formaten en materialen zijn ter beschikking :
  - Vinyl sticker : Zelfklevend, formaat 100 x 150 mm of 200 x 300 mm
  - Polyprop plaat : Plastic plaat, formaat 200 x 300 mm of 400 x 600 mm
  - Aluminium plaat : Formaat 400 x 600 mm

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types plaatsen :
  - Niet-besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (omheining, muur, …)
  - Besloten plaats : elke plaats waarvan de toegang wel wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk. Hier wordt nog een onderscheid gemaakt in:
     - Publiek toegankelijk : bestemd voor gebruik door het publiek, waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt (bv. : winkel,…)
     - Publiek ontoegankelijk : uitsluitend besteld voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers (bewoners, personeel, …)

  Welk formaat op welke plaats?

  Plaats

  Voorbeelden

  Formaat / Materiaal

  Niet-besloten plaats

  Openbare weg

  Plaat 400 x 600 mm

  Besloten plaats
     - Publiek toegankelijk
     - Niet afgebakend door onroerend bouwwerk

  Oprit Parking

  Plaat 400 x 600 mm

  Besloten plaats
     - Publiek toegankelijk
     - Wel afgebakend door onroerend bouwwerk

  Toegangsdeur winkel

  Plaat 200 x 300 mm

  Sticker 200 x 300 mm

  Besloten plaats
     - Niet publiek toegankelijk

  Privéwoning
  Magazijn van uw winkel
  Personeelsingang

  Sticker 100 x 150 mm

  Waar moet ik een pictogram hangen?

  Bij elke mogelijke toegang tot de plaats waar camerabewaking is geplaatst.
  Dit wil zeggen : aan de oprit van de parking, aan elke toegangsdeur, aan elke poort.

  Wat als ik dit niet doe?

  In dit geval riskeert u enerzijds dat uw beelden niet rechtsgeldig zijn en anderzijds dat u aangeklaagd wordt voor inbreuk op de privacy van personen die uw zaak betreden.

  Klik hier om deze pictogrammen te bestellen.